Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "splitting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "splittring" i svenska språket

EnglishSwedish

Splitting

[Splittring]
/splɪtɪŋ/

adjective

1. Resembling a sound of violent tearing as of something ripped apart or lightning splitting a tree

 • "The tree split with a great ripping sound"
 • "Heard a rending roar as the crowd surged forward"
  synonym:
 • rending
 • ,
 • ripping
 • ,
 • splitting

1. Liknar ett ljud av våldsam rivning som av något som slits isär eller blixtar som delar ett träd

 • "Trädet splittrades med ett stort rivande ljud"
 • "Hörde ett rivande vrål när publiken rusade fram"
  synonym:
 • rendering
 • ,
 • rivande
 • ,
 • klyvning

Examples of using

After splitting up with her, Simon walked away without looking back.
Efter att ha splittrats med henne gick Simon därifrån utan att se tillbaka.
My head is splitting from the noise.
Mitt huvud splittras från ljudet.