Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "splatter" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "splatter" till svenska språket

EnglishSwedish

Splatter

[Stänk]
/splætər/

noun

1. The noise of something spattering or sputtering explosively

 • "He heard a spatter of gunfire"
  synonym:
 • spatter
 • ,
 • spattering
 • ,
 • splatter
 • ,
 • splattering
 • ,
 • sputter
 • ,
 • splutter
 • ,
 • sputtering

1. Ljudet av något som stänker eller sprattlar explosivt

 • "Han hörde ett skottlossning"
  synonym:
 • stänk
 • ,
 • sputter
 • ,
 • splutter
 • ,
 • sputtering

2. A small quantity of something moist or liquid

 • "A dab of paint"
 • "A splatter of mud"
 • "Just a splash of whiskey"
  synonym:
 • dab
 • ,
 • splash
 • ,
 • splatter

2. En liten mängd av något fuktigt eller flytande

 • "En klick färg"
 • "Ett stänk av lera"
 • "Bara en skvätt whisky"
  synonym:
 • dutta
 • ,
 • stänk

verb

1. Cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a container

 • "Spill the milk"
 • "Splatter water"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • slop
 • ,
 • splatter

1. Orsaka eller tillåta (ett flytande ämne) att rinna eller rinna från en behållare

 • "Spill mjölken"
 • "Stänkvatten"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • slop
 • ,
 • stänk

2. Dash a liquid upon or against

 • "The mother splashed the baby's face with water"
  synonym:
 • spatter
 • ,
 • splatter
 • ,
 • plash
 • ,
 • splash
 • ,
 • splosh
 • ,
 • swash

2. Stressa en vätska på eller emot

 • "Mamman stänkte barnets ansikte med vatten"
  synonym:
 • stänk
 • ,
 • plaska
 • ,
 • splosh
 • ,
 • svaska

Examples of using

Try not to splatter the ink.
Försök att inte stänka bläcket.
Try not to splatter the ink.
Försök att inte stänka bläcket.
Try not to splatter the ink.
Försök att inte stänka bläcket.