Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spectator" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "åskådare" till svenska språket

EnglishSwedish

Spectator

[Åskådare]
/spɛktetər/

noun

1. A close observer

 • Someone who looks at something (such as an exhibition of some kind)
 • "The spectators applauded the performance"
 • "Television viewers"
 • "Sky watchers discovered a new star"
  synonym:
 • spectator
 • ,
 • witness
 • ,
 • viewer
 • ,
 • watcher
 • ,
 • looker

1. En nära observatör

 • Någon som tittar på något (som en utställning av något slag)
 • "Åskådarna applåderade föreställningen"
 • "Tv-tittare"
 • "Sky watchers upptäckte en ny stjärna"
  synonym:
 • åskådare
 • ,
 • vittne
 • ,
 • betraktare
 • ,
 • iakttagare
 • ,
 • tittare

2. A woman's pump with medium heel

 • Usually in contrasting colors for toe and heel
  synonym:
 • spectator pump
 • ,
 • spectator

2. En kvinnopump med medelhög klack

 • Vanligtvis i kontrasterande färger för tå och häl
  synonym:
 • skådarpump
 • ,
 • åskådare