Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "specialty" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "specialitet" till svenska språket

EnglishSwedish

Specialty

[Specialitet]
/spɛʃəlti/

noun

1. An asset of special worth or utility

 • "Cooking is his forte"
  synonym:
 • forte
 • ,
 • strong suit
 • ,
 • long suit
 • ,
 • metier
 • ,
 • specialty
 • ,
 • speciality
 • ,
 • strong point
 • ,
 • strength

1. En tillgång av särskilt värde eller nytta

 • "Matlagning är hans starka sida"
  synonym:
 • forte
 • ,
 • stark dräkt
 • ,
 • långdräkt
 • ,
 • metier
 • ,
 • specialitet
 • ,
 • stark poäng
 • ,
 • styrka

2. A distinguishing trait

  synonym:
 • peculiarity
 • ,
 • specialness
 • ,
 • specialty
 • ,
 • speciality
 • ,
 • distinctiveness

2. Ett särskiljande drag

  synonym:
 • egenhet
 • ,
 • särart
 • ,
 • specialitet

3. The special line of work you have adopted as your career

 • "His specialization is gastroenterology"
  synonym:
 • specialization
 • ,
 • specialisation
 • ,
 • specialty
 • ,
 • speciality
 • ,
 • specialism

3. Den speciella arbetslinje du har antagit som din karriär

 • "Hans specialisering är gastroenterologi"
  synonym:
 • specialisering
 • ,
 • specialitet
 • ,
 • specialism

Examples of using

That's my specialty.
Det är min specialitet.
It's the house specialty.
Det är husets specialitet.
Fashion is not my specialty.
Mode är inte min specialitet.