Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sovereignty" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "suveränitet" till svenska språket

EnglishSwedish

Sovereignty

[Suveränitet]
/sɑvrənti/

noun

1. Government free from external control

  synonym:
 • sovereignty

1. Regeringen fri från extern kontroll

  synonym:
 • suveränitet

2. Royal authority

 • The dominion of a monarch
  synonym:
 • reign
 • ,
 • sovereignty

2. Kunglig myndighet

 • En monarks herravälde
  synonym:
 • regera
 • ,
 • suveränitet

3. The authority of a state to govern another state

  synonym:
 • sovereignty

3. En stats befogenhet att styra en annan stat

  synonym:
 • suveränitet