Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "soprano" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sopran" till svenska språket

EnglishSwedish

Soprano

[Sopran]
/səprɑnoʊ/

noun

1. A female singer

  synonym:
 • soprano

1. En kvinnlig sångerska

  synonym:
 • sopran

2. The highest female voice

 • The voice of a boy before puberty
  synonym:
 • soprano

2. Den högsta kvinnliga rösten

 • Rösten av en pojke före puberteten
  synonym:
 • sopran

3. The pitch range of the highest female voice

  synonym:
 • soprano
 • ,
 • treble

3. Tonhöjdsomfånget för den högsta kvinnliga rösten

  synonym:
 • sopran
 • ,
 • diskant

adjective

1. Having or denoting a high range

 • "Soprano voice"
 • "Soprano sax"
 • "The boy still had a fine treble voice"
 • "The treble clef"
  synonym:
 • soprano
 • ,
 • treble

1. Att ha eller beteckna ett högt intervall

 • "Sopranröst"
 • "Sopran sax"
 • "Pojken hade fortfarande en fin diskantröst"
 • "Diskantklaven"
  synonym:
 • sopran
 • ,
 • diskant

Examples of using

Kenny Gorelick murdered the soprano saxophone.
Kenny Gorelick mördade sopransaxofonen.