Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "some" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "några" till svenska språket

EnglishSwedish

Some

[Några]
/səm/

adjective

1. Quantifier

 • Used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity
 • "Have some milk"
 • "Some roses were still blooming"
 • "Having some friends over"
 • "Some apples"
 • "Some paper"
  synonym:
 • some(a)

1. Kvantifierare

 • Används med antingen masssubstantiv eller pluralräknesubstantiv för att indikera ett ospecificerat tal eller kvantitet
 • "Ha lite mjölk"
 • "Några rosor blommade fortfarande"
 • "Att ha några vänner över"
 • "Några äpplen"
 • "Något papper"
  synonym:
 • några(a)

2. Relatively much but unspecified in amount or extent

 • "We talked for some time"
 • "He was still some distance away"
  synonym:
 • some(a)

2. Relativt mycket men ospecificerat i mängd eller omfattning

 • "Vi pratade en tid"
 • "Han var fortfarande en bit bort"
  synonym:
 • några(a)

3. Relatively many but unspecified in number

 • "They were here for some weeks"
 • "We did not meet again for some years"
  synonym:
 • some(a)

3. Relativt många men ospecificerade till antalet

 • "De var här i några veckor"
 • "Vi träffades inte igen på några år"
  synonym:
 • några(a)

4. Remarkable

 • "That was some party"
 • "She is some skier"
  synonym:
 • some

4. Anmärkningsvärd

 • "Det där var nån fest"
 • "Hon är någon skidåkare"
  synonym:
 • några

adverb

1. (of quantities) imprecise but fairly close to correct

 • "Lasted approximately an hour"
 • "In just about a minute"
 • "He's about 30 years old"
 • "I've had about all i can stand"
 • "We meet about once a month"
 • "Some forty people came"
 • "Weighs around a hundred pounds"
 • "Roughly $3,000"
 • "Holds 3 gallons, more or less"
 • "20 or so people were at the party"
  synonym:
 • approximately
 • ,
 • about
 • ,
 • close to
 • ,
 • just about
 • ,
 • some
 • ,
 • roughly
 • ,
 • more or less
 • ,
 • around
 • ,
 • or so

1. (av kvantiteter) oprecisa men ganska nära att korrigera

 • "Varade ungefär en timme"
 • "På bara en minut"
 • "Han är ungefär 30 år gammal"
 • "Jag har haft ungefär allt jag tål"
 • "Vi träffas ungefär en gång i månaden"
 • "Ett fyrtiotal personer kom"
 • "Väger runt hundra pund"
 • "Ungefär $3 000"
 • "Håller 3 liter, mer eller mindre"
 • "20 eller så var folk på festen"
  synonym:
 • ungefär
 • ,
 • om
 • ,
 • nära till
 • ,
 • bara om
 • ,
 • några
 • ,
 • mer eller mindre
 • ,
 • runt omkring
 • ,
 • eller så

Examples of using

If you know Spanish well, you'll have no problems with looking for a job. But some with finding one.
Om du kan spanska väl har du inga problem med att söka jobb. Men vissa med att hitta en.
I want some salt for my meat.
Jag vill ha lite salt till mitt kött.
The government plans to scrap some of the older planes.
Regeringen planerar att skrota några av de äldre planen.