Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solvent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lösningsmedel" till svenska språket

EnglishSwedish

Solvent

[Lösningsmedel]
/sɑlvənt/

noun

1. A liquid substance capable of dissolving other substances

 • "The solvent does not change its state in forming a solution"
  synonym:
 • solvent
 • ,
 • dissolvent
 • ,
 • dissolver
 • ,
 • dissolving agent
 • ,
 • resolvent

1. Ett flytande ämne som kan lösa upp andra ämnen

 • "Lösningsmedlet ändrar inte sitt tillstånd när det bildar en lösning"
  synonym:
 • lösningsmedel
 • ,
 • upplösningsmedel
 • ,
 • upplösare
 • ,
 • resolvent

2. A statement that solves a problem or explains how to solve the problem

 • "They were trying to find a peaceful solution"
 • "The answers were in the back of the book"
 • "He computed the result to four decimal places"
  synonym:
 • solution
 • ,
 • answer
 • ,
 • result
 • ,
 • resolution
 • ,
 • solvent

2. Ett uttalande som löser ett problem eller förklarar hur man löser problemet

 • "De försökte hitta en fredlig lösning"
 • "Svaren fanns på baksidan av boken"
 • "Han beräknade resultatet med fyra decimaler"
  synonym:
 • lösning
 • ,
 • svara
 • ,
 • resultat
 • ,
 • upplösning
 • ,
 • lösningsmedel

adjective

1. Capable of meeting financial obligations

  synonym:
 • solvent

1. Kan uppfylla ekonomiska förpliktelser

  synonym:
 • lösningsmedel