Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solve" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lösa" till svenska språket

EnglishSwedish

Solve

[Lösa]
/sɑlv/

verb

1. Find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of

 • "Did you solve the problem?"
 • "Work out your problems with the boss"
 • "This unpleasant situation isn't going to work itself out"
 • "Did you get it?"
 • "Did you get my meaning?"
 • "He could not work the math problem"
  synonym:
 • solve
 • ,
 • work out
 • ,
 • figure out
 • ,
 • puzzle out
 • ,
 • lick
 • ,
 • work

1. Hitta lösningen på (ett problem eller en fråga) eller förstå innebörden av

 • "Löste du problemet?"
 • "Arbeta ut dina problem med chefen"
 • "Denna obehagliga situation kommer inte att lösa sig själv"
 • "Fick du det?"
 • "Fick du min mening?"
 • "Han kunde inte arbeta med matematikproblemet"
  synonym:
 • lösa
 • ,
 • träna
 • ,
 • räkna ut
 • ,
 • pussla ut
 • ,
 • slicka
 • ,
 • arbete

2. Find the solution

 • "Solve an equation"
 • "Solve for x"
  synonym:
 • resolve
 • ,
 • solve

2. Hitta lösningen

 • "Lösa en ekvation"
 • "Lös för x"
  synonym:
 • lösa

3. Settle, as of a debt

 • "Clear a debt"
 • "Solve an old debt"
  synonym:
 • clear
 • ,
 • solve

3. Reglera, som av en skuld

 • "Rensa en skuld"
 • "Lösa en gammal skuld"
  synonym:
 • rensa
 • ,
 • lösa

Examples of using

The new constitution will not solve the problems of Egypt.
Den nya konstitutionen kommer inte att lösa Egyptens problem.
Can you solve these puzzles?
Kan du lösa de här pusslen?
None of the students could solve the problem.
Ingen av eleverna kunde lösa problemet.