Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solution" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lösning" till svenska språket

EnglishSwedish

Solution

[Lösning]
/səluʃən/

noun

1. A homogeneous mixture of two or more substances

 • Frequently (but not necessarily) a liquid solution
 • "He used a solution of peroxide and water"
  synonym:
 • solution

1. En homogen blandning av två eller flera ämnen

 • Ofta (men inte nödvändigtvis) en flytande lösning
 • "Han använde en lösning av peroxid och vatten"
  synonym:
 • lösning

2. A statement that solves a problem or explains how to solve the problem

 • "They were trying to find a peaceful solution"
 • "The answers were in the back of the book"
 • "He computed the result to four decimal places"
  synonym:
 • solution
 • ,
 • answer
 • ,
 • result
 • ,
 • resolution
 • ,
 • solvent

2. Ett uttalande som löser ett problem eller förklarar hur man löser problemet

 • "De försökte hitta en fredlig lösning"
 • "Svaren fanns på baksidan av boken"
 • "Han beräknade resultatet med fyra decimaler"
  synonym:
 • lösning
 • ,
 • svara
 • ,
 • resultat
 • ,
 • upplösning
 • ,
 • lösningsmedel

3. A method for solving a problem

 • "The easy solution is to look it up in the handbook"
  synonym:
 • solution

3. En metod för att lösa ett problem

 • "Den enkla lösningen är att slå upp det i handboken"
  synonym:
 • lösning

4. The set of values that give a true statement when substituted into an equation

  synonym:
 • solution
 • ,
 • root

4. Uppsättningen av värden som ger ett sant uttalande när de ersätts i en ekvation

  synonym:
 • lösning
 • ,
 • rot

5. The successful action of solving a problem

 • "The solution took three hours"
  synonym:
 • solution

5. Den framgångsrika åtgärden att lösa ett problem

 • "Lösningen tog tre timmar"
  synonym:
 • lösning

Examples of using

I have a solution in mind.
Jag har en lösning i åtanke.
This system of linear equations has exactly one solution.
Detta system av linjära ekvationer har exakt en lösning.
Every problem has a solution.
Varje problem har en lösning.