Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "soluble" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "löslig" till svenska språket

EnglishSwedish

Soluble

[Löslig]
/sɑljəbəl/

adjective

1. (of a substance) capable of being dissolved in some solvent (usually water)

  synonym:
 • soluble

1. (av ett ämne) som kan lösas i något lösningsmedel (vanligtvis vatten)

  synonym:
 • löslig

2. Susceptible of solution or of being solved or explained

 • "The puzzle is soluble"
  synonym:
 • soluble

2. Mottaglig för lösning eller för att lösas eller förklaras

 • "Pusslet är lösligt"
  synonym:
 • löslig

Examples of using

Powder is soluble in water.
Pulver är lösligt i vatten.
The powder is soluble in water.
Pulvret är lösligt i vatten.