Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solder" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "solder" till svenska språket

EnglishSwedish

Solder

[Löd]
/sɑdər/

noun

1. An alloy (usually of lead and tin) used when melted to join two metal surfaces

  synonym:
 • solder

1. En legering (vanligtvis av bly och tenn) som används när den smälts för att sammanfoga två metallytor

  synonym:
 • lod

verb

1. Join or fuse with solder

 • "Solder these two pipes together"
  synonym:
 • solder

1. Sammanfoga eller smälta samman med lod

 • "Löd dessa två rör tillsammans"
  synonym:
 • lod