Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sol" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sol" till svenska språket

EnglishSwedish

Sol

[Sol]
/sɑl/

noun

1. A colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid

  synonym:
 • sol
 • ,
 • colloidal solution
 • ,
 • colloidal suspension

1. En kolloid som har en kontinuerlig vätskefas i vilken ett fast ämne suspenderas i en vätska

  synonym:
 • sol
 • ,
 • kolloidal lösning
 • ,
 • kolloidal upphängning

2. (roman mythology) ancient roman god

 • Personification of the sun
 • Counterpart of greek helios
  synonym:
 • Sol

2. (romersk mytologi) antik romersk gud

 • Personifiering av solen
 • Motsvarighet till grekiska helios
  synonym:
 • Sol

3. The syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization

  synonym:
 • sol
 • ,
 • soh
 • ,
 • so

3. Stavelsen som namnger den femte (dominanta) tonen i någon musikskala i solmisering

  synonym:
 • sol
 • ,
 • soh
 • ,