Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sober" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nykter" till svenska språket

EnglishSwedish

Sober

[Nykter]
/soʊbər/

verb

1. Cause to become sober

 • "A sobering thought"
  synonym:
 • sober

1. Orsak att bli nykter

 • "En nykter tanke"
  synonym:
 • nykter

2. Become more realistic

 • "After thinking about the potential consequences of his plan, he sobered up"
  synonym:
 • sober up
 • ,
 • sober

2. Bli mer realistisk

 • "Efter att ha tänkt på de potentiella konsekvenserna av sin plan nyktrade han till"
  synonym:
 • nyktra till
 • ,
 • nykter

3. Become sober after excessive alcohol consumption

 • "Keep him in bed until he sobers up"
  synonym:
 • sober up
 • ,
 • sober

3. Bli nykter efter överdriven alkoholkonsumtion

 • "Håll honom i sängen tills han nyktrar till"
  synonym:
 • nyktra till
 • ,
 • nykter

adjective

1. Not affected by a chemical substance (especially alcohol)

  synonym:
 • sober

1. Inte påverkas av ett kemiskt ämne (särskilt alkohol)

  synonym:
 • nykter

2. Dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises

 • "A grave god-fearing man"
 • "A quiet sedate nature"
 • "As sober as a judge"
 • "A solemn promise"
 • "The judge was solemn as he pronounced sentence"
  synonym:
 • grave
 • ,
 • sedate
 • ,
 • sober
 • ,
 • solemn

2. Värdig och dyster till sätt eller karaktär och engagerad i att hålla löften

 • "En allvarlig gudfruktig man"
 • "En lugn lugnande natur"
 • "Lika nykter som en domare"
 • "Ett högtidligt löfte"
 • "Domaren var högtidlig när han avkunnade dom"
  synonym:
 • grav
 • ,
 • stillsam
 • ,
 • nykter
 • ,
 • högtidlig

3. Lacking brightness or color

 • Dull
 • "Drab faded curtains"
 • "Sober puritan grey"
 • "Children in somber brown clothes"
  synonym:
 • drab
 • ,
 • sober
 • ,
 • somber
 • ,
 • sombre

3. Saknar ljusstyrka eller färg

 • Tråkig
 • "Tråkiga bleka gardiner"
 • "Nykter puritansk grå"
 • "Barn i dystra bruna kläder"
  synonym:
 • trist
 • ,
 • nykter
 • ,
 • dyster

4. Completely lacking in playfulness

  synonym:
 • unplayful
 • ,
 • serious
 • ,
 • sober

4. Helt saknar lekfullhet

  synonym:
 • olekfull
 • ,
 • allvarlig
 • ,
 • nykter

Examples of using

I was as sober as a judge.
Jag var nykter som domare.
I'm sober.
Jag är nykter.
The words of a drunk man are the thoughts of a sober man.
En berusad mans ord är en nykter mans tankar.