Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "soar" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sväva" till svenska språket

EnglishSwedish

Soar

[Sväva]
/sɔr/

noun

1. The act of rising upward into the air

  synonym:
 • soar
 • ,
 • zoom

1. Handlingen att stiga uppåt i luften

  synonym:
 • sväva
 • ,
 • zoom

verb

1. Rise rapidly

 • "The dollar soared against the yen"
  synonym:
 • soar
 • ,
 • soar up
 • ,
 • soar upwards
 • ,
 • surge
 • ,
 • zoom

1. Stiga snabbt

 • "Dollarn sköt i höjden mot yenen"
  synonym:
 • sväva
 • ,
 • sväva upp
 • ,
 • sväva uppåt
 • ,
 • svallvåg
 • ,
 • zoom

2. Fly by means of a hang glider

  synonym:
 • hang glide
 • ,
 • soar

2. Flyg med hjälp av ett hängglidare

  synonym:
 • hängglid
 • ,
 • sväva

3. Fly upwards or high in the sky

  synonym:
 • soar

3. Flyg uppåt eller högt på himlen

  synonym:
 • sväva

4. Go or move upward

 • "The stock market soared after the cease-fire was announced"
  synonym:
 • soar

4. Gå eller flytta uppåt

 • "Börsen sköt i höjden efter att vapenvilan tillkännagavs"
  synonym:
 • sväva

5. Fly a plane without an engine

  synonym:
 • sailplane
 • ,
 • soar

5. Flyg ett plan utan motor

  synonym:
 • segelflygplan
 • ,
 • sväva