Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snuggle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "snuggle" till svenska språket

EnglishSwedish

Snuggle

[Snuggla]
/snəgəl/

noun

1. A close and affectionate (and often prolonged) embrace

  synonym:
 • cuddle
 • ,
 • nestle
 • ,
 • snuggle

1. En nära och tillgiven (och ofta långvarig) omfamning

  synonym:
 • gosa
 • ,
 • nästel
 • ,
 • mysa

verb

1. Move or arrange oneself in a comfortable and cozy position

 • "We cuddled against each other to keep warm"
 • "The children snuggled into their sleeping bags"
  synonym:
 • cuddle
 • ,
 • snuggle
 • ,
 • nestle
 • ,
 • nest
 • ,
 • nuzzle
 • ,
 • draw close

1. Flytta eller ordna sig i en bekväm och mysig position

 • "Vi gosade mot varandra för att hålla värmen"
 • "Barnen myste ner i sina sovsäckar"
  synonym:
 • gosa
 • ,
 • mysa
 • ,
 • nästel
 • ,
 • bo
 • ,
 • nussel
 • ,
 • dra nära

2. Position comfortably

 • "The baby nestled her head in her mother's elbow"
  synonym:
 • nestle
 • ,
 • snuggle

2. Placera bekvämt

 • "Barnet häckade hennes huvud i sin mammas armbåge"
  synonym:
 • nästel
 • ,
 • mysa