Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sneaky" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smygande" till svenska språket

EnglishSwedish

Sneaky

[Smygande]
/sniki/

adjective

1. Marked by deception

 • "Achieved success in business only by underhand methods"
  synonym:
 • sneaky
 • ,
 • underhand
 • ,
 • underhanded

1. Präglat av bedrägeri

 • "Nådde framgång i affärer endast med underhandsmetoder"
  synonym:
 • lömsk
 • ,
 • underhand
 • ,
 • underhänt

2. Marked by quiet and caution and secrecy

 • Taking pains to avoid being observed
 • "A furtive manner"
 • "A sneak attack"
 • "Stealthy footsteps"
 • "A surreptitious glance at his watch"
  synonym:
 • furtive
 • ,
 • sneak(a)
 • ,
 • sneaky
 • ,
 • stealthy
 • ,
 • surreptitious

2. Präglas av tystnad och försiktighet och hemlighetsmakeri

 • Att göra ont för att undvika att bli observerad
 • "Ett smygande sätt"
 • "En smygattack"
 • "Smygande fotsteg"
 • "En smyg blick på hans klocka"
  synonym:
 • smygande
 • ,
 • smyga(a)
 • ,
 • lömsk