Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smart" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smart" till svenska språket

EnglishSwedish

Smart

[Smart]
/smɑrt/

noun

1. A kind of pain such as that caused by a wound or a burn or a sore

  synonym:
 • smart
 • ,
 • smarting
 • ,
 • smartness

1. En sorts smärta som den som orsakas av ett sår eller en brännskada eller ett sår

  synonym:
 • smart
 • ,
 • smarting
 • ,
 • smarthet

verb

1. Be the source of pain

  synonym:
 • ache
 • ,
 • smart
 • ,
 • hurt

1. Var källan till smärta

  synonym:
 • värk
 • ,
 • smart
 • ,
 • skada

adjective

1. Showing mental alertness and calculation and resourcefulness

  synonym:
 • smart

1. Visar mental vakenhet och beräkning och fyndighet

  synonym:
 • smart

2. Elegant and stylish

 • "Chic elegance"
 • "A smart new dress"
 • "A suit of voguish cut"
  synonym:
 • chic
 • ,
 • smart
 • ,
 • voguish

2. Elegant och snygg

 • "Chic elegans"
 • "En smart ny klänning"
 • "En kostym av voguish cut"
  synonym:
 • chic
 • ,
 • smart
 • ,
 • voguish

3. Characterized by quickness and ease in learning

 • "Some children are brighter in one subject than another"
 • "Smart children talk earlier than the average"
  synonym:
 • bright
 • ,
 • smart

3. Kännetecknas av snabbhet och lätthet i inlärningen

 • "Vissa barn är ljusare i ett ämne än ett annat"
 • "Smarta barn pratar tidigare än genomsnittet"
  synonym:
 • ljus
 • ,
 • smart

4. Improperly forward or bold

 • "Don't be fresh with me"
 • "Impertinent of a child to lecture a grownup"
 • "An impudent boy given to insulting strangers"
 • "Don't get wise with me!"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • impertinent
 • ,
 • impudent
 • ,
 • overbold
 • ,
 • smart
 • ,
 • saucy
 • ,
 • sassy
 • ,
 • wise

4. Felaktigt framåt eller fet

 • "Var inte fräsch med mig"
 • "Okänslig för ett barn att föreläsa en vuxen"
 • "En fräck pojke som ges till att förolämpa främlingar"
 • "Bli inte klok med mig!"
  synonym:
 • färsk
 • ,
 • oförskämd
 • ,
 • fräck
 • ,
 • övermodig
 • ,
 • smart
 • ,
 • saucy
 • ,
 • klok

5. Painfully severe

 • "He gave the dog a smart blow"
  synonym:
 • smart

5. Smärtsamt svår

 • "Han gav hunden ett smart slag"
  synonym:
 • smart

6. Quick and brisk

 • "I gave him a smart salute"
 • "We walked at a smart pace"
  synonym:
 • smart

6. Snabbt och raskt

 • "Jag gav honom en smart hälsning"
 • "Vi gick i ett smart tempo"
  synonym:
 • smart

7. Capable of independent and apparently intelligent action

 • "Smart weapons"
  synonym:
 • smart

7. Kapabel till oberoende och till synes intelligent handling

 • "Smarta vapen"
  synonym:
 • smart

Examples of using

Mary is outspoken and smart.
Mary är frispråkig och smart.
Cats are smart.
Katter är smarta.
He's smart, cool and attractive.
Han är smart, cool och attraktiv.