Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slur" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slur" till svenska språket

EnglishSwedish

Slur

[Slurra]
/slər/

noun

1. (music) a curved line spanning notes that are to be played legato

  synonym:
 • slur

1. (musik) en böjd linje som spänner över toner som ska spelas legato

  synonym:
 • slurra

2. A disparaging remark

 • "In the 19th century any reference to female sexuality was considered a vile aspersion"
 • "It is difficult for a woman to understand a man's sensitivity to any slur on his virility"
  synonym:
 • aspersion
 • ,
 • slur

2. En nedsättande anmärkning

 • "På 1800-talet ansågs varje hänvisning till kvinnlig sexualitet vara en vidrig misstanke"
 • "Det är svårt för en kvinna att förstå en mans känslighet för något förtal på hans virilitet"
  synonym:
 • aspersion
 • ,
 • slurra

3. A blemish made by dirt

 • "He had a smudge on his cheek"
  synonym:
 • smudge
 • ,
 • spot
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slur

3. En fläck gjord av smuts

 • "Han hade en fläck på kinden"
  synonym:
 • kladda
 • ,
 • fläck
 • ,
 • daub
 • ,
 • smörja
 • ,
 • leende
 • ,
 • slurra

verb

1. Play smoothly or legato

 • "The pianist slurred the most beautiful passage in the sonata"
  synonym:
 • slur

1. Spela smidigt eller legato

 • "Pianisten sluddrade den vackraste passagen i sonaten"
  synonym:
 • slurra

2. Speak disparagingly of

 • E.g., make a racial slur
 • "Your comments are slurring your co-workers"
  synonym:
 • slur

2. Tala nedsättande om

 • T.ex. göra ett rasistiskt förtal
 • "Dina kommentarer sluddrar dina medarbetare"
  synonym:
 • slurra

3. Utter indistinctly

  synonym:
 • slur

3. Uttala otydligt

  synonym:
 • slurra

4. Become vague or indistinct

 • "The distinction between the two theories blurred"
  synonym:
 • blur
 • ,
 • dim
 • ,
 • slur

4. Bli vag eller otydlig

 • "Skillnaden mellan de två teorierna suddades ut"
  synonym:
 • oskärpa
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • slurra