Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slum" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slum" till svenska språket

EnglishSwedish

Slum

[Slum]
/sləm/

noun

1. A district of a city marked by poverty and inferior living conditions

  synonym:
 • slum
 • ,
 • slum area

1. Ett distrikt i en stad präglad av fattigdom och sämre levnadsvillkor

  synonym:
 • slum
 • ,
 • slumområde

verb

1. Spend time at a lower socio-economic level than one's own, motivated by curiosity or desire for adventure

 • Usage considered condescending and insensitive
 • "Attending a motion picture show by the upper class was considered sluming in the early 20th century"
  synonym:
 • slum

1. Tillbringa tid på en lägre socioekonomisk nivå än den egna, motiverad av nyfikenhet eller äventyrslust

 • Användning anses nedlåtande och okänslig
 • "Att delta i en filmshow av överklassen ansågs vara slumrande i början av 1900-talet"
  synonym:
 • slum

Examples of using

Tom lives in a slum.
Tom bor i en slum.
The movie is a harrowing depiction of life in an urban slum.
Filmen är en upprörande skildring av livet i en urban slum.