Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slippery" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hal" till svenska språket

EnglishSwedish

Slippery

[Halt]
/slɪpəri/

adjective

1. Causing or tending to cause things to slip or slide

 • "Slippery sidewalks"
 • "A slippery bar of soap"
 • "The streets are still slippy from the rain"
  synonym:
 • slippery
 • ,
 • slippy

1. Orsaka eller tendera att få saker att glida eller glida

 • "Halka trottoarer"
 • "En hal tvål"
 • "Gatorna är fortfarande hala av regnet"
  synonym:
 • hal
 • ,
 • halka

2. Not to be trusted

 • "How extraordinarily slippery a liar the camera is"- james agee
  synonym:
 • slippery
 • ,
 • tricky

2. Inte att lita på

 • "Hur utomordentligt hal en lögnare kameran är" - james agee
  synonym:
 • hal
 • ,
 • knepigt

Examples of using

The oil made the floor slippery and caused his sudden fall.
Oljan gjorde golvet halt och orsakade hans plötsliga fall.
The street is slippery.
Gatan är hal.
Watch your step, as the passageway is slippery.
Titta på ditt steg, eftersom passagen är hal.