Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slight" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lätt" till svenska språket

EnglishSwedish

Slight

[Lätt]
/slaɪt/

noun

1. A deliberate discourteous act (usually as an expression of anger or disapproval)

  synonym:
 • rebuff
 • ,
 • slight

1. En avsiktlig otrevlig handling (vanligtvis som ett uttryck för ilska eller ogillande)

  synonym:
 • avvisa
 • ,
 • lätt

verb

1. Pay no attention to, disrespect

 • "She cold-shouldered her ex-fiance"
  synonym:
 • slight
 • ,
 • cold-shoulder

1. Var inte uppmärksam på, respektlöshet

 • "Hon kallaxlade sin före detta fästman"
  synonym:
 • lätt
 • ,
 • kallaxlad

adjective

1. (quantifier used with mass nouns) small in quantity or degree

 • Not much or almost none or (with `a') at least some
 • "Little rain fell in may"
 • "Gave it little thought"
 • "Little time is left"
 • "We still have little money"
 • "A little hope remained"
 • "There's slight chance that it will work"
 • "There's a slight chance it will work"
  synonym:
 • little(a)
 • ,
 • slight

1. (kvantifierare som används med masssubstantiv) liten i kvantitet eller grad

 • Inte mycket eller nästan ingen eller (med `a') åtminstone några
 • "Lite regn föll i maj"
 • "Gav det lite eftertanke"
 • "Liten tid är kvar"
 • "Vi har fortfarande lite pengar"
 • "Ett litet hopp fanns kvar"
 • "Det finns en liten chans att det kommer att fungera"
 • "Det finns en liten chans att det kommer att fungera"
  synonym:
 • lilla(a)
 • ,
 • lätt

2. Lacking substance or significance

 • "Slight evidence"
 • "A tenuous argument"
 • "A thin plot"
 • A fragile claim to fame"
  synonym:
 • flimsy
 • ,
 • fragile
 • ,
 • slight
 • ,
 • tenuous
 • ,
 • thin

2. Saknar substans eller betydelse

 • "Små bevis"
 • "Ett svagt argument"
 • "En tunn tomt"
 • Ett bräckligt anspråk på berömmelse"
  synonym:
 • tunn
 • ,
 • bräcklig
 • ,
 • lätt
 • ,
 • svag

3. Being of delicate or slender build

 • "She was slender as a willow shoot is slender"- frank norris
 • "A slim girl with straight blonde hair"
 • "Watched her slight figure cross the street"
  synonym:
 • slender
 • ,
 • slight
 • ,
 • slim
 • ,
 • svelte

3. Att vara av känslig eller smal byggnad

 • "Hon var smal som en pilskott är smal" - frank norris
 • "En smal tjej med rakt blont hår"
 • "Såg hennes lilla figur korsa gatan"
  synonym:
 • smal
 • ,
 • lätt
 • ,
 • svelte

Examples of using

It seems I have a slight cold.
Det verkar som om jag är lite förkyld.
Mary made a slight motion with her head.
Mary gjorde en liten rörelse med huvudet.
You may have a slight fever.
Du kan ha lätt feber.