Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slick" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slick" till svenska språket

EnglishSwedish

Slick

[Slick]
/slɪk/

noun

1. A slippery smoothness

 • "He could feel the slickness of the tiller"
  synonym:
 • slickness
 • ,
 • slick
 • ,
 • slipperiness
 • ,
 • slip

1. En hal jämnhet

 • "Han kunde känna rorkultens slickhet"
  synonym:
 • slickhet
 • ,
 • snygg
 • ,
 • halka

2. A magazine printed on good quality paper

  synonym:
 • slick
 • ,
 • slick magazine
 • ,
 • glossy

2. En tidning tryckt på papper av god kvalitet

  synonym:
 • snygg
 • ,
 • slick magazine
 • ,
 • glansig

3. A film of oil or garbage floating on top of water

  synonym:
 • slick

3. En film av olja eller sopor som flyter ovanpå vatten

  synonym:
 • snygg

4. A trowel used to make a surface slick

  synonym:
 • slick

4. En murslev som används för att göra en yta slick

  synonym:
 • snygg

verb

1. Make slick or smooth

  synonym:
 • slick
 • ,
 • sleek

1. Gör slick eller slät

  synonym:
 • snygg

2. Give a smooth and glossy appearance

 • "Slick one's hair"
  synonym:
 • slick
 • ,
 • slick down
 • ,
 • sleek down

2. Ge ett slätt och glansigt utseende

 • "Slicka håret"
  synonym:
 • snygg
 • ,
 • slicka ner
 • ,
 • snyggt ner

adjective

1. Made slick by e.g. ice or grease

 • "Sidewalks slick with ice"
 • "Roads are slickest when rain has just started and hasn't had time to wash away the oil"
  synonym:
 • slick

1. Gjort slick av t. ex. is eller fett

 • "Trottoarer slickar med is"
 • "Vägarna är som smalast när regnet precis har börjat och inte har hunnit tvätta bort oljan"
  synonym:
 • snygg

2. Having only superficial plausibility

 • "Glib promises"
 • "A slick commercial"
  synonym:
 • glib
 • ,
 • pat
 • ,
 • slick

2. Har bara ytlig rimlighet

 • "Glib lovar"
 • "En smart reklam"
  synonym:
 • glib
 • ,
 • klappa
 • ,
 • snygg

3. Having a smooth, gleaming surface reflecting light

 • "Glossy auburn hair"
 • "Satiny gardenia petals"
 • "Sleek black fur"
 • "Silken eyelashes"
 • "Silky skin"
 • "A silklike fabric"
 • "Slick seals and otters"
  synonym:
 • satiny
 • ,
 • sleek
 • ,
 • silken
 • ,
 • silky
 • ,
 • silklike
 • ,
 • slick

3. Har en slät, glänsande yta som reflekterar ljus

 • "Glansigt kastanjebrunt hår"
 • "Satiny gardenia kronblad"
 • "Snygg svart päls"
 • "Silkenögonfransar"
 • "Silkeslen hud"
 • "Ett sidenliknande tyg"
 • "Slicka sälar och uttrar"
  synonym:
 • satiny
 • ,
 • snygg
 • ,
 • silken
 • ,
 • silkeslen
 • ,
 • silkesliknande

4. Marked by skill in deception

 • "Cunning men often pass for wise"
 • "Deep political machinations"
 • "A foxy scheme"
 • "A slick evasive answer"
 • "Sly as a fox"
 • "Tricky dick"
 • "A wily old attorney"
  synonym:
 • crafty
 • ,
 • cunning
 • ,
 • dodgy
 • ,
 • foxy
 • ,
 • guileful
 • ,
 • knavish
 • ,
 • slick
 • ,
 • sly
 • ,
 • tricksy
 • ,
 • tricky
 • ,
 • wily

4. Präglad av skicklighet i bedrägeri

 • "Sluga män passerar ofta för kloka"
 • "Djupa politiska intriger"
 • "Ett foxy schema"
 • "Ett smart undvikande svar"
 • "Lug som en räv"
 • "Tricky dick"
 • "En listig gammal advokat"
  synonym:
 • listig
 • ,
 • tvivelaktig
 • ,
 • foxy
 • ,
 • bedrövlig
 • ,
 • knavig
 • ,
 • snygg
 • ,
 • slug
 • ,
 • knepigt

Examples of using

Don't swallow that slick propaganda.
Svälj inte den där smarta propagandan.