Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slaughter" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slakt" till svenska språket

EnglishSwedish

Slaughter

[Slakt]
/slɔtər/

noun

1. The killing of animals (as for food)

  synonym:
 • slaughter

1. Avlivning av djur (när det gäller mat)

  synonym:
 • slakt

2. A sound defeat

  synonym:
 • thrashing
 • ,
 • walloping
 • ,
 • debacle
 • ,
 • drubbing
 • ,
 • slaughter
 • ,
 • trouncing
 • ,
 • whipping

2. Ett sunt nederlag

  synonym:
 • tjafsande
 • ,
 • vältrade sig
 • ,
 • debacle
 • ,
 • drubbing
 • ,
 • slakt
 • ,
 • trunkande
 • ,
 • piskning

3. The savage and excessive killing of many people

  synonym:
 • slaughter
 • ,
 • massacre
 • ,
 • mass murder
 • ,
 • carnage
 • ,
 • butchery

3. Det vilda och överdrivna dödandet av många människor

  synonym:
 • slakt
 • ,
 • massaker
 • ,
 • massmord
 • ,
 • blodbad

verb

1. Kill (animals) usually for food consumption

 • "They slaughtered their only goat to survive the winter"
  synonym:
 • butcher
 • ,
 • slaughter

1. Döda (djur) vanligtvis för matkonsumtion

 • "De slaktade sin enda get för att överleva vintern"
  synonym:
 • slaktare
 • ,
 • slakt

2. Kill a large number of people indiscriminately

 • "The hutus massacred the tutsis in rwanda"
  synonym:
 • massacre
 • ,
 • slaughter
 • ,
 • mow down

2. Döda ett stort antal människor urskillningslöst

 • "Hutuerna massakrerade tutsierna i rwanda"
  synonym:
 • massaker
 • ,
 • slakt
 • ,
 • klippa ner