Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "skinny" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skinny" till svenska språket

EnglishSwedish

Skinny

[Mager]
/skɪni/

noun

1. Confidential information about a topic or person

 • "He wanted the inside skinny on the new partner"
  synonym:
 • skinny

1. Konfidentiell information om ett ämne eller en person

 • "Han ville ha insidan smal på den nya partnern"
  synonym:
 • mager

adjective

1. Being very thin

 • "A child with skinny freckled legs"
 • "A long scrawny neck"
  synonym:
 • scraggy
 • ,
 • boney
 • ,
 • scrawny
 • ,
 • skinny
 • ,
 • underweight
 • ,
 • weedy

1. Att vara väldigt smal

 • "Ett barn med smala fräkniga ben"
 • "En lång mager hals"
  synonym:
 • knasig
 • ,
 • benig
 • ,
 • mager
 • ,
 • undervikt
 • ,
 • ogräs

2. Of or relating to or resembling skin

  synonym:
 • skinny

2. Av eller som rör eller liknar hud

  synonym:
 • mager

3. Fitting snugly

 • "A tightly-fitting cover"
 • "Tight-fitting clothes"
  synonym:
 • tight-fitting
 • ,
 • tightfitting
 • ,
 • tight fitting
 • ,
 • tightly fitting
 • ,
 • skinny

3. Passande tätt

 • "Ett tättslutande lock"
 • "Tight-sittande kläder"
  synonym:
 • åtsittande
 • ,
 • tätt sittande
 • ,
 • tättslutande
 • ,
 • mager

4. Giving or spending with reluctance

 • "Our cheeseparing administration"
 • "Very close (or near) with his money"
 • "A penny-pinching miserly old man"
  synonym:
 • cheeseparing
 • ,
 • close
 • ,
 • near
 • ,
 • penny-pinching
 • ,
 • skinny

4. Att ge eller spendera med motvilja

 • "Vår ostskötselförvaltning"
 • "Mycket nära (eller nära) med sina pengar"
 • "En snål gammal man"
  synonym:
 • ostparning
 • ,
 • stäng
 • ,
 • nära
 • ,
 • penny-pinching
 • ,
 • mager

Examples of using

You're so skinny.
Du är så mager.
You're too skinny! You need to eat more.
Du är för mager! Du behöver äta mer.
He's skinny.
Han är mager.