Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "skeletal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skelett" till svenska språket

EnglishSwedish

Skeletal

[Skelett]
/skɛlətəl/

adjective

1. Of or relating to or forming or attached to a skeleton

 • "The skeletal system"
 • "Skeletal bones"
 • "Skeletal muscles"
  synonym:
 • skeletal

1. Av eller som rör eller bildar eller fästs vid ett skelett

 • "Skelettsystemet"
 • "Skelettben"
 • "Skelettmuskler"
  synonym:
 • skelett

2. Very thin especially from disease or hunger or cold

 • "Emaciated bony hands"
 • "A nightmare population of gaunt men and skeletal boys"
 • "Eyes were haggard and cavernous"
 • "Small pinched faces"
 • "Kept life in his wasted frame only by grim concentration"
  synonym:
 • bony
 • ,
 • cadaverous
 • ,
 • emaciated
 • ,
 • gaunt
 • ,
 • haggard
 • ,
 • pinched
 • ,
 • skeletal
 • ,
 • wasted

2. Mycket tunn särskilt från sjukdom eller hunger eller kyla

 • "Utmärglade beniga händer"
 • "En mardrömspopulation av magra män och skelettpojkar"
 • "Ögonen var utslitna och kavernösa"
 • "Små klämda ansikten"
 • "Höll livet i sin bortkastade ram endast genom dyster koncentration"
  synonym:
 • benig
 • ,
 • kadaver
 • ,
 • utmärglad
 • ,
 • mager
 • ,
 • hägg
 • ,
 • klämd
 • ,
 • skelett
 • ,
 • bortkastat