Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "six" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sex" till svenska språket

EnglishSwedish

Six

[Sex]
/sɪks/

noun

1. The cardinal number that is the sum of five and one

  synonym:
 • six
 • ,
 • 6
 • ,
 • VI
 • ,
 • sixer
 • ,
 • sise
 • ,
 • Captain Hicks
 • ,
 • half a dozen
 • ,
 • sextet
 • ,
 • sestet
 • ,
 • sextuplet
 • ,
 • hexad

1. Kardinaltalet som är summan av fem och ett

  synonym:
 • sex
 • ,
 • 6
 • ,
 • VI
 • ,
 • sexer
 • ,
 • sise
 • ,
 • Kapten Hicks
 • ,
 • ett halvdussin
 • ,
 • sextett
 • ,
 • sestet
 • ,
 • sextuplet
 • ,
 • hexad

2. A playing card or domino or die whose upward face shows six pips

  synonym:
 • six-spot
 • ,
 • six

2. Ett spelkort eller domino eller die vars uppåtriktade ansikte visar sex pips

  synonym:
 • sex-punkt
 • ,
 • sex

adjective

1. Denoting a quantity consisting of six items or units

  synonym:
 • six
 • ,
 • 6
 • ,
 • vi
 • ,
 • half dozen
 • ,
 • half-dozen

1. Betecknar en kvantitet som består av sex artiklar eller enheter

  synonym:
 • sex
 • ,
 • 6
 • ,
 • vi
 • ,
 • halvdussin

Examples of using

She gets up at six.
Hon går upp vid sex.
Tom couldn't get his car insured because he had had six accidents in three years, all of which had been his fault.
Tom kunde inte få sin bil försäkrad eftersom han hade haft sex olyckor på tre år, vilket alla hade varit hans fel.
The table sits six people.
Bordet sitter sex personer.