Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sire" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fader" till svenska språket

EnglishSwedish

Sire

[Fader]
/saɪər/

noun

1. A title of address formerly used for a man of rank and authority

  synonym:
 • sire

1. En adresstitel som tidigare användes för en man med rang och auktoritet

  synonym:
 • fader

2. The founder of a family

 • "Keep the faith of our forefathers"
  synonym:
 • forefather
 • ,
 • father
 • ,
 • sire

2. Grundaren av en familj

 • "Behåll våra förfäders tro"
  synonym:
 • förfader
 • ,
 • far
 • ,
 • fader

3. Male parent of an animal especially a domestic animal such as a horse

  synonym:
 • sire

3. Manlig förälder till ett djur, särskilt ett husdjur som en häst

  synonym:
 • fader

verb

1. Make children

 • "Abraham begot isaac"
 • "Men often father children but don't recognize them"
  synonym:
 • beget
 • ,
 • get
 • ,
 • engender
 • ,
 • father
 • ,
 • mother
 • ,
 • sire
 • ,
 • generate
 • ,
 • bring forth

1. Göra barn

 • "Abraham födde isaac"
 • "Män får ofta barn men känner inte igen dem"
  synonym:
 • föda
 • ,
 • ,
 • framkalla
 • ,
 • far
 • ,
 • mamma
 • ,
 • fader
 • ,
 • generera
 • ,
 • föra fram