Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "silly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fånigt" till svenska språket

EnglishSwedish

Silly

[Dumt]
/sɪli/

noun

1. A word used for misbehaving children

 • "Don't be a silly"
  synonym:
 • silly

1. Ett ord som används för att missköta barn

 • "Var inte en dum"
  synonym:
 • fånig

adjective

1. Ludicrous, foolish

 • "Gave me a cockamamie reason for not going"
 • "Wore a goofy hat"
 • "A silly idea"
 • "Some wacky plan for selling more books"
  synonym:
 • cockamamie
 • ,
 • cockamamy
 • ,
 • goofy
 • ,
 • sappy
 • ,
 • silly
 • ,
 • wacky
 • ,
 • whacky
 • ,
 • zany

1. Löjligt, dåraktigt

 • "Gav mig en cockamamie anledning till att jag inte gick"
 • "Bar en fånig hatt"
 • "En dum idé"
 • "Någon knäpp plan för att sälja fler böcker"
  synonym:
 • cockamamie
 • ,
 • cockamamy
 • ,
 • fånig
 • ,
 • saftig
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • galen

2. Lacking seriousness

 • Given to frivolity
 • "A dizzy blonde"
 • "Light-headed teenagers"
 • "Silly giggles"
  synonym:
 • airheaded
 • ,
 • dizzy
 • ,
 • empty-headed
 • ,
 • featherbrained
 • ,
 • giddy
 • ,
 • light-headed
 • ,
 • lightheaded
 • ,
 • silly

2. Saknar allvar

 • Ges till lättsinne
 • "En yr blondin"
 • "Ljushövdade tonåringar"
 • "Fånigt fnissar"
  synonym:
 • lufthuvud
 • ,
 • yr
 • ,
 • tom i huvudet
 • ,
 • fjäderhjärna
 • ,
 • snurrig
 • ,
 • yr i huvudet
 • ,
 • fånig

3. Inspiring scornful pity

 • "How silly an ardent and unsuccessful wooer can be especially if he is getting on in years"- dashiell hammett
  synonym:
 • pathetic
 • ,
 • ridiculous
 • ,
 • silly

3. Inspirerande hånfull medlidande

 • "Hur fånig en ivrig och misslyckad uppvaktare kan vara, särskilt om han kommer vidare på flera år" - dashiell hammett
  synonym:
 • patetiskt
 • ,
 • löjligt
 • ,
 • fånig

4. Dazed from or as if from repeated blows

 • "Knocked silly by the impact"
 • "Slaphappy with exhaustion"
  synonym:
 • punch-drunk
 • ,
 • silly
 • ,
 • slaphappy

4. Omtumlad från eller som från upprepade slag

 • "Knackade fånigt av stöten"
 • "Slapp med utmattning"
  synonym:
 • punch-drunk
 • ,
 • fånig
 • ,
 • slaphappy

Examples of using

"Link, I need you." "Finally! I'll take off my clothes!" "Not in that sense, silly. Today is father's birthday!" "The King has a birthday?!" "Yes. You'll be in charge of the decorations and I'll invite the guests!"
"Länk, jag behöver dig." "Äntligen! Jag tar av mig kläderna!" "Inte i den meningen, dumt. Idag är det fars födelsedag!" "Kungen fyller år?!" "Ja. Du kommer att ansvara för dekorationerna och jag bjuder in gästerna!"
It's silly to fight over it.
Det är fånigt att slåss om det.
It's so silly.
Det är så fånigt.