Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sill" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sill" till svenska språket

EnglishSwedish

Sill

[Tröskel]
/sɪl/

noun

1. Structural member consisting of a continuous horizontal timber forming the lowest member of a framework or supporting structure

  synonym:
 • sill

1. Konstruktionselement bestående av ett kontinuerligt horisontellt virke som bildar den lägsta delen av en ram eller bärande struktur

  synonym:
 • tröskel

2. (geology) a flat (usually horizontal) mass of igneous rock between two layers of older sedimentary rock

  synonym:
 • sill

2. (geologi) en platt (oftast horisontell) massa av magmatiskt berg mellan två lager av äldre sedimentärt berg

  synonym:
 • tröskel