Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "silicon" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kisel" till svenska språket

EnglishSwedish

Silicon

[Kisel]
/sɪləkən/

noun

1. A tetravalent nonmetallic element

 • Next to oxygen it is the most abundant element in the earth's crust
 • Occurs in clay and feldspar and granite and quartz and sand
 • Used as a semiconductor in transistors
  synonym:
 • silicon
 • ,
 • Si
 • ,
 • atomic number 14

1. Ett fyrvärt icke-metalliskt element

 • Bredvid syre är det det vanligaste grundämnet i jordskorpan
 • Förekommer i lera och fältspat samt granit och kvarts och sand
 • Används som halvledare i transistorer
  synonym:
 • kisel
 • ,
 • Si
 • ,
 • atomnummer 14