Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "signature" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "signatur" till svenska språket

EnglishSwedish

Signature

[Signatur]
/sɪgnəʧər/

noun

1. Your name written in your own handwriting

  synonym:
 • signature

1. Ditt namn skrivet med din egen handstil

  synonym:
 • signatur

2. A distinguishing style

 • "This room needs a woman's touch"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • signature

2. En utmärkande stil

 • "Det här rummet behöver en kvinnas beröring"
  synonym:
 • röra
 • ,
 • signatur

3. A melody used to identify a performer or a dance band or radio/tv program

  synonym:
 • signature
 • ,
 • signature tune
 • ,
 • theme song

3. En melodi som används för att identifiera en artist eller ett dansband eller radio/tv-program

  synonym:
 • signatur
 • ,
 • signaturmelodi
 • ,
 • temalåt

4. The sharps or flats that follow the clef and indicate the key

  synonym:
 • key signature
 • ,
 • signature

4. De vassa eller platta som följer klaven och anger nyckeln

  synonym:
 • nyckelsignatur
 • ,
 • signatur

5. A sheet with several pages printed on it

 • It folds to page size and is bound with other signatures to form a book
  synonym:
 • signature

5. Ett ark med flera sidor tryckta på

 • Den viks till sidstorlek och binds med andra signaturer för att bilda en bok
  synonym:
 • signatur

Examples of using

We need your signature.
Vi behöver din underskrift.
That's my signature.
Det är min signatur.