Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sick" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sjuk" till svenska språket

EnglishSwedish

Sick

[Sjuk]
/sɪk/

noun

1. People who are sick

 • "They devote their lives to caring for the sick"
  synonym:
 • sick

1. Människor som är sjuka

 • "De ägnar sina liv åt att ta hand om de sjuka"
  synonym:
 • sjuk

verb

1. Eject the contents of the stomach through the mouth

 • "After drinking too much, the students vomited"
 • "He purged continuously"
 • "The patient regurgitated the food we gave him last night"
  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomit up
 • ,
 • purge
 • ,
 • cast
 • ,
 • sick
 • ,
 • cat
 • ,
 • be sick
 • ,
 • disgorge
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • throw up

1. Mata ut innehållet i magen genom munnen

 • "Efter att ha druckit för mycket kräktes eleverna"
 • "Han rensade kontinuerligt"
 • "Patienten fick upp maten vi gav honom i går kväll"
  synonym:
 • kräk
 • ,
 • kräkas upp
 • ,
 • rensa
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sjuk
 • ,
 • katt
 • ,
 • var sjuk
 • ,
 • disgorg
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • spy
 • ,
 • barf
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • tuta
 • ,
 • uppstötningar
 • ,
 • kasta upp

adjective

1. Affected by an impairment of normal physical or mental function

 • "Ill from the monotony of his suffering"
  synonym:
 • ill
 • ,
 • sick

1. Påverkas av en försämring av normal fysisk eller mental funktion

 • "Ill från monotonin i hans lidande"
  synonym:
 • sjuk

2. Feeling nausea

 • Feeling about to vomit
  synonym:
 • nauseated
 • ,
 • nauseous
 • ,
 • queasy
 • ,
 • sick
 • ,
 • sickish

2. Illamående

 • Känner mig på väg att kräkas
  synonym:
 • illamående
 • ,
 • sjuk
 • ,
 • sjuklig

3. Affected with madness or insanity

 • "A man who had gone mad"
  synonym:
 • brainsick
 • ,
 • crazy
 • ,
 • demented
 • ,
 • disturbed
 • ,
 • mad
 • ,
 • sick
 • ,
 • unbalanced
 • ,
 • unhinged

3. Drabbad av galenskap eller galenskap

 • "En man som hade blivit galen"
  synonym:
 • hjärnhalsig
 • ,
 • galen
 • ,
 • dement
 • ,
 • störd
 • ,
 • sjuk
 • ,
 • obalanserad
 • ,
 • ohängda

4. Having a strong distaste from surfeit

 • "Grew more and more disgusted"
 • "Fed up with their complaints"
 • "Sick of it all"
 • "Sick to death of flattery"
 • "Gossip that makes one sick"
 • "Tired of the noise and smoke"
  synonym:
 • disgusted
 • ,
 • fed up(p)
 • ,
 • sick(p)
 • ,
 • sick of(p)
 • ,
 • tired of(p)

4. Att ha en stark avsmak från överflöd

 • "Växte mer och mer äcklad"
 • "Trött på sina klagomål"
 • "Trött på allt"
 • "Dödssjuk av smicker"
 • "Skvaller som gör en sjuk"
 • "Trött på buller och rök"
  synonym:
 • äcklad
 • ,
 • trött(p)
 • ,
 • sjuk(p)
 • ,
 • sjuk av(p)
 • ,
 • trött på(p)

5. (of light) lacking in intensity or brightness

 • Dim or feeble
 • "The pale light of a half moon"
 • "A pale sun"
 • "The late afternoon light coming through the el tracks fell in pale oblongs on the street"
 • "A pallid sky"
 • "The pale (or wan) stars"
 • "The wan light of dawn"
  synonym:
 • pale
 • ,
 • pallid
 • ,
 • wan
 • ,
 • sick

5. (av ljus) saknar intensitet eller ljusstyrka

 • Svag eller svag
 • "Det bleka ljuset från en halvmåne"
 • "En blek sol"
 • "Sen eftermiddagsljuset som kom genom el-spåren föll i bleka avlånga på gatan"
 • "En blek himmel"
 • "De bleka (eller wan) stjärnorna"
 • "Gryningens wan ljus"
  synonym:
 • blek
 • ,
 • wan
 • ,
 • sjuk

6. Deeply affected by a strong feeling

 • "Sat completely still, sick with envy"
 • "She was sick with longing"
  synonym:
 • sick

6. Djupt påverkad av en stark känsla

 • "Satt helt stilla, sjuk av avund"
 • "Hon var sjuk av längtan"
  synonym:
 • sjuk

7. Shockingly repellent

 • Inspiring horror
 • "Ghastly wounds"
 • "The grim aftermath of the bombing"
 • "The grim task of burying the victims"
 • "A grisly murder"
 • "Gruesome evidence of human sacrifice"
 • "Macabre tales of war and plague in the middle ages"
 • "Macabre tortures conceived by madmen"
  synonym:
 • ghastly
 • ,
 • grim
 • ,
 • grisly
 • ,
 • gruesome
 • ,
 • macabre
 • ,
 • sick

7. Chockerande avvisande

 • Inspirerande skräck
 • "Hemska sår"
 • "Det bistra efterspelet till bombdådet"
 • "Den bistra uppgiften att begrava offren"
 • "Ett hemskt mord"
 • "Hemska bevis på människooffer"
 • "Makabra berättelser om krig och pest under medeltiden"
 • "Makabra tortyrer skapade av galningar"
  synonym:
 • hemskt
 • ,
 • bister
 • ,
 • hemsk
 • ,
 • makaber
 • ,
 • sjuk

Examples of using

Tom got very sick and almost died.
Tom blev väldigt sjuk och dog nästan.
With his mother very sick and a tight deadline at work, Tom has a lot on his plate at the moment.
Med sin mamma väldigt sjuk och en snäv deadline på jobbet har Tom mycket på tallriken för tillfället.
Tom got sick because he ate too much.
Tom blev sjuk för att han åt för mycket.