Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shut" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "shut" till svenska språket

EnglishSwedish

Shut

[Stänga]
/ʃət/

verb

1. Move so that an opening or passage is obstructed

 • Make shut
 • "Close the door"
 • "Shut the window"
  synonym:
 • close
 • ,
 • shut

1. Förflytta dig så att en öppning eller passage hindras

 • Stänga
 • "Stäng dörren"
 • "Stäng fönstret"
  synonym:
 • stäng

2. Become closed

 • "The windows closed with a loud bang"
  synonym:
 • close
 • ,
 • shut

2. Bli stängd

 • "Fönstren stängdes med en hög smäll"
  synonym:
 • stäng

3. Prevent from entering

 • Shut out
 • "The trees were shutting out all sunlight"
 • "This policy excludes people who have a criminal record from entering the country"
  synonym:
 • exclude
 • ,
 • keep out
 • ,
 • shut out
 • ,
 • shut

3. Förhindra att komma in

 • Stäng ute
 • "Träden stängde ute allt solljus"
 • "Denna policy utesluter personer som har ett brottsregister från att komma in i landet"
  synonym:
 • utesluta
 • ,
 • hålla utanför
 • ,
 • stäng ute
 • ,
 • stäng

adjective

1. Not open

 • "The door slammed shut"
  synonym:
 • shut
 • ,
 • unopen
 • ,
 • closed

1. Inte öppna

 • "Dörren slog igen"
  synonym:
 • stäng
 • ,
 • oöppnad
 • ,
 • stängd

2. Used especially of mouth or eyes

 • "He sat quietly with closed eyes"
 • "His eyes were shut against the sunlight"
  synonym:
 • closed
 • ,
 • shut

2. Används speciellt i mun eller ögon

 • "Han satt tyst med slutna ögon"
 • "Hans ögon stängdes mot solljuset"
  synonym:
 • stängd
 • ,
 • stäng

Examples of using

This is all your fault. So, you'd better just shut up.
Det här är allt ditt fel. Så det är bäst att du bara håller käften.
Please shut the door.
Snälla, stäng dörren.
Will you shut your mouth or not?
Kommer du att stänga munnen eller inte?