Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shuffle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "shuffle" till svenska språket

EnglishSwedish

Shuffle

[Blanda]
/ʃəfəl/

noun

1. The act of mixing cards haphazardly

  synonym:
 • shuffle
 • ,
 • shuffling
 • ,
 • make

1. Handlingen att blanda kort på måfå

  synonym:
 • blanda
 • ,
 • blandar
 • ,
 • göra

2. Walking with a slow dragging motion without lifting your feet

 • "From his shambling i assumed he was very old"
  synonym:
 • shamble
 • ,
 • shambling
 • ,
 • shuffle
 • ,
 • shuffling

2. Att gå med en långsam dragrörelse utan att lyfta fötterna

 • "Från hans skam antog jag att han var väldigt gammal"
  synonym:
 • skenande
 • ,
 • shambling
 • ,
 • blanda
 • ,
 • blandar

verb

1. Walk by dragging one's feet

 • "He shuffled out of the room"
 • "We heard his feet shuffling down the hall"
  synonym:
 • shuffle
 • ,
 • scuffle
 • ,
 • shamble

1. Gå genom att dra fötterna

 • "Han blandade sig ut ur rummet"
 • "Vi hörde hans fötter blandas ner i korridoren"
  synonym:
 • blanda
 • ,
 • handgemäng
 • ,
 • skenande

2. Move about, move back and forth

 • "He shuffled his funds among different accounts in various countries so as to avoid the irs"
  synonym:
 • shuffle

2. Rör på dig, rör dig fram och tillbaka

 • "Han blandade sina pengar mellan olika konton i olika länder för att undvika irs"
  synonym:
 • blanda

3. Mix so as to make a random order or arrangement

 • "Shuffle the cards"
  synonym:
 • shuffle
 • ,
 • ruffle
 • ,
 • mix

3. Blanda för att göra en slumpmässig ordning eller arrangemang

 • "Blanda korten"
  synonym:
 • blanda
 • ,
 • volang