Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shrine" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "helgedom" till svenska språket

EnglishSwedish

Shrine

[Helgedom]
/ʃraɪn/

noun

1. A place of worship hallowed by association with some sacred thing or person

  synonym:
 • shrine

1. En plats för tillbedjan helgad av förening med någon helig sak eller person

  synonym:
 • helgedom

verb

1. Enclose in a shrine

 • "The saint's bones were enshrined in the cathedral"
  synonym:
 • enshrine
 • ,
 • shrine

1. Innesluta i en helgedom

 • "Helgonets ben var inskrivna i katedralen"
  synonym:
 • befästa
 • ,
 • helgedom

Examples of using

This shrine is sacred to Jupiter.
Denna helgedom är helig för Jupiter.