Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shrimp" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "räka" till svenska språket

EnglishSwedish

Shrimp

[Räkor]
/ʃrɪmp/

noun

1. Disparaging terms for small people

  synonym:
 • runt
 • ,
 • shrimp
 • ,
 • peewee
 • ,
 • half-pint

1. Nedsättande termer för små människor

  synonym:
 • runt
 • ,
 • räkor
 • ,
 • peewee
 • ,
 • halv pint

2. Any of various edible decapod crustaceans

  synonym:
 • prawn
 • ,
 • shrimp

2. Någon av olika ätbara decapod kräftdjur

  synonym:
 • räkor

3. Small slender-bodied chiefly marine decapod crustaceans with a long tail and single pair of pincers

 • Many species are edible
  synonym:
 • shrimp

3. Små smala huvudsakligen marina decapod kräftdjur med lång svans och enstaka tång

 • Många arter är ätbara
  synonym:
 • räkor

verb

1. Fish for shrimp

  synonym:
 • shrimp

1. Fisk för räkor

  synonym:
 • räkor

Examples of using

This chick is like a shrimp: I like everything about her but her head.
Den här bruden är som en räka: jag gillar allt med henne utom hennes huvud.