Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shovel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skyffel" till svenska språket

EnglishSwedish

Shovel

[Skyffel]
/ʃəvəl/

noun

1. A hand tool for lifting loose material

 • Consists of a curved container or scoop and a handle
  synonym:
 • shovel

1. Ett handverktyg för att lyfta löst material

 • Består av en böjd behållare eller skopa och ett handtag
  synonym:
 • skyffel

2. The quantity a shovel can hold

  synonym:
 • shovel
 • ,
 • shovelful
 • ,
 • spadeful

2. Mängden en spade kan hålla

  synonym:
 • skyffel
 • ,
 • skyfflande
 • ,
 • spadeful

3. A fire iron consisting of a small shovel used to scoop coals or ashes in a fireplace

  synonym:
 • shovel

3. Ett eldjärn bestående av en liten spade som används för att ösa kol eller aska i en öppen spis

  synonym:
 • skyffel

4. A machine for excavating

  synonym:
 • power shovel
 • ,
 • excavator
 • ,
 • digger
 • ,
 • shovel

4. En maskin för schaktning

  synonym:
 • kraftskyffel
 • ,
 • grävmaskin
 • ,
 • grävare
 • ,
 • skyffel

verb

1. Dig with or as if with a shovel

 • "Shovel sand"
 • "He shovelled in the backyard all afternoon long"
  synonym:
 • shovel

1. Gräv med eller som med en spade

 • "Skyffelsand"
 • "Han skyfflade på bakgården hela eftermiddagen lång"
  synonym:
 • skyffel

Examples of using

It was so hot in Australia yesterday that Tom managed to fry an egg on a shovel.
Det var så varmt i Australien igår att Tom lyckades steka ett ägg på en spade.
Do you have a shovel I can borrow?
Har du en spade jag kan låna?
It'll take some time to shovel all the snow off the roof.
Det kommer att ta lite tid att skotta bort all snö från taket.