Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shortening" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förkortning" till svenska språket

EnglishSwedish

Shortening

[Förkortning]
/ʃɔrtənɪŋ/

noun

1. Fat such as butter or lard used in baked goods

  synonym:
 • shortening

1. Fett som smör eller ister som används i bakverk

  synonym:
 • förkortning

2. Act of decreasing in length

 • "The dress needs shortening"
  synonym:
 • shortening

2. Handling av att minska i längd

 • "Klänningen behöver förkortas"
  synonym:
 • förkortning