Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shorten" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förkorta" till svenska språket

EnglishSwedish

Shorten

[Förkorta]
/ʃɔrtən/

verb

1. Make shorter than originally intended

 • Reduce or retrench in length or duration
 • "He shortened his trip due to illness"
  synonym:
 • shorten

1. Göra kortare än vad som ursprungligen var tänkt

 • Minska eller dra ner i längd eller varaktighet
 • "Han förkortade sin resa på grund av sjukdom"
  synonym:
 • förkorta

2. Reduce in scope while retaining essential elements

 • "The manuscript must be shortened"
  synonym:
 • abridge
 • ,
 • foreshorten
 • ,
 • abbreviate
 • ,
 • shorten
 • ,
 • cut
 • ,
 • contract
 • ,
 • reduce

2. Minska omfattningen samtidigt som väsentliga delar bibehålls

 • "Manuskriptet måste förkortas"
  synonym:
 • förkorta
 • ,
 • skära
 • ,
 • kontrakt
 • ,
 • minska

3. Make short or shorter

 • "Shorten the skirt"
 • "Shorten the rope by a few inches"
  synonym:
 • shorten

3. Gör kort eller kortare

 • "Förkorta kjolen"
 • "Förkorta repet med några centimeter"
  synonym:
 • förkorta

4. Become short or shorter

 • "In winter, the days shorten"
  synonym:
 • shorten

4. Bli kort eller kortare

 • "På vintern förkortas dagarna"
  synonym:
 • förkorta

5. Edit by omitting or modifying parts considered indelicate

 • "Bowdlerize a novel"
  synonym:
 • bowdlerize
 • ,
 • bowdlerise
 • ,
 • expurgate
 • ,
 • castrate
 • ,
 • shorten

5. Redigera genom att utelämna eller ändra delar som anses vara okänsliga

 • "Bowdlerize en roman"
  synonym:
 • bowdlerize
 • ,
 • bowdlerise
 • ,
 • expurgate
 • ,
 • kastrera
 • ,
 • förkorta