Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shoe" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sko" till svenska språket

EnglishSwedish

Shoe

[Sko]
/ʃu/

noun

1. Footwear shaped to fit the foot (below the ankle) with a flexible upper of leather or plastic and a sole and heel of heavier material

  synonym:
 • shoe

1. Skor formade för att passa foten (under fotleden) med en flexibel ovandel av läder eller plast och en sula och häl av tyngre material

  synonym:
 • sko

2. (card games) a case from which playing cards are dealt one at a time

  synonym:
 • shoe

2. (kortspel) ett fall från vilket spelkort delas ut ett i taget

  synonym:
 • sko

3. U-shaped plate nailed to underside of horse's hoof

  synonym:
 • horseshoe
 • ,
 • shoe

3. U-formad platta spikad på undersidan av hästens hov

  synonym:
 • hästsko
 • ,
 • sko

4. A restraint provided when the brake linings are moved hydraulically against the brake drum to retard the wheel's rotation

  synonym:
 • brake shoe
 • ,
 • shoe
 • ,
 • skid

4. En fasthållning som tillhandahålls när bromsbeläggen flyttas hydrauliskt mot bromstrumman för att fördröja hjulets rotation

  synonym:
 • bromsback
 • ,
 • sko
 • ,
 • slira

verb

1. Furnish with shoes

 • "The children were well shoed"
  synonym:
 • shoe

1. Möblera med skor

 • "Barnen var väl skoade"
  synonym:
 • sko

Examples of using

Where's my other shoe?
Var är min andra sko?
There's a rock in my shoe.
Det är en sten i min sko.
Tie your shoe.
Knyt din sko.