Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shivering" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "shivering" till svenska språket

EnglishSwedish

Shivering

[Rysningar]
/ʃɪvərɪŋ/

noun

1. A sensation of cold that often marks the start of an infection and the development of a fever

  synonym:
 • chill
 • ,
 • shivering

1. En känsla av kyla som ofta markerar början på en infektion och utvecklingen av feber

  synonym:
 • chill
 • ,
 • huttrande

adjective

1. Vibrating slightly and irregularly

 • As e.g. with fear or cold or like the leaves of an aspen in a breeze
 • "A quaking bog"
 • "The quaking child asked for more"
 • "Quivering leaves of a poplar tree"
 • "With shaking knees"
 • "Seemed shaky on her feet"
 • "Sparkling light from the shivering crystals of the chandelier"
 • "Trembling hands"
  synonym:
 • shaky
 • ,
 • shivering
 • ,
 • trembling

1. Vibrerar lätt och oregelbundet

 • Som t. ex. med rädsla eller kyla eller som bladen på en asp i en bris
 • "En skakande myr"
 • "Det skakande barnet bad om mer"
 • "Kogerande löv av ett poppelträd"
 • "Med skakande knän"
 • "Verkade skakig på fötterna"
 • "Gnistrande ljus från ljuskronans huttrande kristaller"
 • "Darrande händer"
  synonym:
 • skakig
 • ,
 • huttrande
 • ,
 • darrande

Examples of using

He’s shivering because of the cold.
Han huttrar på grund av kylan.