Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shifting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skifta" till svenska språket

EnglishSwedish

Shifting

[Växling]
/ʃɪftɪŋ/

noun

1. The act of moving from one place to another

 • "His constant shifting disrupted the class"
  synonym:
 • shift
 • ,
 • shifting

1. Handlingen att flytta från en plats till en annan

 • "Hans ständiga växling störde klassen"
  synonym:
 • skift
 • ,
 • växling

adjective

1. Continuously varying

 • "Taffeta with shifting colors"
  synonym:
 • shifting

1. Kontinuerligt varierande

 • "Taft med skiftande färger"
  synonym:
 • växling

2. Changing position or direction

 • "He drifted into the shifting crowd"
 • "Their nervous shifting glances"
 • "Shifty winds"
  synonym:
 • shifting
 • ,
 • shifty

2. Ndra position eller riktning

 • "Han drev in i den skiftande folkmassan"
 • "Deras nervösa skiftande blickar"
 • "Skiftande vindar"
  synonym:
 • växling
 • ,
 • skiftande

3. (of soil) unstable

 • "Shifting sands"
 • "Unfirm earth"
  synonym:
 • shifting
 • ,
 • unfirm

3. (av jord) instabil

 • "Skiftande sand"
 • "Ofast jord"
  synonym:
 • växling
 • ,
 • obekräfta