Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shedding" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "shedding" till svenska språket

EnglishSwedish

Shedding

[Avverkning]
/ʃɛdɪŋ/

noun

1. The process whereby something is shed

  synonym:
 • shedding
 • ,
 • sloughing

1. Processen där något fälls

  synonym:
 • fällning
 • ,
 • sloughing

2. Loss of bits of outer skin by peeling or shedding or coming off in scales

  synonym:
 • desquamation
 • ,
 • peeling
 • ,
 • shedding

2. Förlust av bitar av yttre hud genom att skala eller fälla eller lossna i fjäll

  synonym:
 • deskvamation
 • ,
 • peeling
 • ,
 • fällning

Examples of using

I cannot read this book without shedding tears.
Jag kan inte läsa den här boken utan att fälla tårar.