Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shamrock" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "shamrock" till svenska språket

EnglishSwedish

Shamrock

[Shamrock]
/ʃæmrɑk/

noun

1. Creeping european clover having white to pink flowers and bright green leaves

 • Naturalized in united states
 • Widely grown for forage
  synonym:
 • white clover
 • ,
 • dutch clover
 • ,
 • shamrock
 • ,
 • Trifolium repens

1. Krypande europeisk klöver med vita till rosa blommor och ljusgröna blad

 • Naturaliserad i usa
 • Odlas allmänt för foder
  synonym:
 • vitklöver
 • ,
 • holländsk klöver
 • ,
 • shamrock
 • ,
 • Trifolium repens

2. Eurasian plant with heart-shaped trifoliate leaves and white purple-veined flowers

  synonym:
 • common wood sorrel
 • ,
 • cuckoo bread
 • ,
 • shamrock
 • ,
 • Oxalis acetosella

2. Eurasisk växt med hjärtformade trebladiga blad och vita lila-ådrade blommor

  synonym:
 • vanlig skogssyra
 • ,
 • gökbröd
 • ,
 • shamrock
 • ,
 • Oxalis acetosella

3. Clover native to ireland with yellowish flowers

 • Often considered the true or original shamrock
  synonym:
 • hop clover
 • ,
 • shamrock
 • ,
 • lesser yellow trefoil
 • ,
 • Trifolium dubium

3. Klöver hemma i irland med gulaktiga blommor

 • Anses ofta vara den sanna eller ursprungliga shamrocken
  synonym:
 • humleklöver
 • ,
 • shamrock
 • ,
 • mindre gul trefot
 • ,
 • Trifolium dubium