Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sham" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sham" till svenska språket

EnglishSwedish

Sham

[Sham]
/ʃæm/

noun

1. Something that is a counterfeit

 • Not what it seems to be
  synonym:
 • fake
 • ,
 • sham
 • ,
 • postiche

1. Något som är en förfalskning

 • Inte vad det verkar vara
  synonym:
 • falsk
 • ,
 • sken
 • ,
 • postiche

2. A person who makes deceitful pretenses

  synonym:
 • imposter
 • ,
 • impostor
 • ,
 • pretender
 • ,
 • fake
 • ,
 • faker
 • ,
 • fraud
 • ,
 • sham
 • ,
 • shammer
 • ,
 • pseudo
 • ,
 • pseud
 • ,
 • role player

2. En person som gör bedrägliga anspråk

  synonym:
 • bedragare
 • ,
 • pretendent
 • ,
 • falsk
 • ,
 • bedrägeri
 • ,
 • sken
 • ,
 • skamman
 • ,
 • pseudo
 • ,
 • pseud
 • ,
 • rollspelare

verb

1. Make a pretence of

 • "She assumed indifference, even though she was seething with anger"
 • "He feigned sleep"
  synonym:
 • simulate
 • ,
 • assume
 • ,
 • sham
 • ,
 • feign

1. Göra en föreställning om

 • "Hon antog likgiltighet, trots att hon sjudade av ilska"
 • "Han låtsades sova"
  synonym:
 • simulera
 • ,
 • anta
 • ,
 • sken
 • ,
 • låtsas

2. Make believe with the intent to deceive

 • "He feigned that he was ill"
 • "He shammed a headache"
  synonym:
 • feign
 • ,
 • sham
 • ,
 • pretend
 • ,
 • affect
 • ,
 • dissemble

2. Få tro med avsikt att lura

 • "Han låtsades att han var sjuk"
 • "Han fick huvudvärk"
  synonym:
 • låtsas
 • ,
 • sken
 • ,
 • påverka
 • ,
 • dissemble

adjective

1. Adopted in order to deceive

 • "An assumed name"
 • "An assumed cheerfulness"
 • "A fictitious address"
 • "Fictive sympathy"
 • "A pretended interest"
 • "A put-on childish voice"
 • "Sham modesty"
  synonym:
 • assumed
 • ,
 • false
 • ,
 • fictitious
 • ,
 • fictive
 • ,
 • pretended
 • ,
 • put on
 • ,
 • sham

1. Adopterad för att lura

 • "Ett antaget namn"
 • "En antagen munterhet"
 • "En fiktiv adress"
 • "Fiktiv sympati"
 • "Ett låtsasintresse"
 • "En barnslig röst"
 • "Sken blygsamhet"
  synonym:
 • antas
 • ,
 • falsk
 • ,
 • fiktiv
 • ,
 • låtsades
 • ,
 • sätta på
 • ,
 • sken