Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shadowy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skuggigt" till svenska språket

EnglishSwedish

Shadowy

[Skuggig]
/ʃædoʊi/

adjective

1. Filled with shade

 • "The shady side of the street"
 • "The surface of the pond is dark and shadowed"
 • "We sat on rocks in a shadowy cove"
 • "Cool umbrageous woodlands"
  synonym:
 • shady
 • ,
 • shadowed
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • umbrageous

1. Fylld med skugga

 • "Den skuggiga sidan av gatan"
 • "Dammens yta är mörk och skuggad"
 • "Vi satt på klippor i en skuggig vik"
 • "Coola skandalösa skogsmarker"
  synonym:
 • skum
 • ,
 • skuggad
 • ,
 • skuggig
 • ,
 • skandalös

2. Lacking clarity or distinctness

 • "A dim figure in the distance"
 • "Only a faint recollection"
 • "Shadowy figures in the gloom"
 • "Saw a vague outline of a building through the fog"
 • "A few wispy memories of childhood"
  synonym:
 • dim
 • ,
 • faint
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • vague
 • ,
 • wispy

2. Saknar klarhet eller distinkthet

 • "En dunkel figur i fjärran"
 • "Bara ett svagt minne"
 • "Skuggiga figurer i dysterheten"
 • "Såg en vag kontur av en byggnad genom dimman"
 • "Några kluriga minnen från barndomen"
  synonym:
 • dämpa
 • ,
 • svimma
 • ,
 • skuggig
 • ,
 • vag
 • ,
 • vispig

3. Lacking in substance

 • "Strange fancies of unreal and shadowy worlds"- w.a.butler
 • "Dim shadowy forms"
 • "A wraithlike column of smoke"
  synonym:
 • shadowy
 • ,
 • wraithlike

3. Saknar substans

 • "Konstiga fantasier av overkliga och skuggiga världar" - wabutler
 • "Dim shadowy former"
 • "En vålnadsliknande rökpelare"
  synonym:
 • skuggig
 • ,
 • wraithlike