Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "severity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "allvarlighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Severity

[Allvarlighet]
/sɪvɛrɪti/

noun

1. Used of the degree of something undesirable e.g. pain or weather

  synonym:
 • badness
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness

1. Används av graden av något oönskat t. ex. smärta eller väder

  synonym:
 • ondska
 • ,
 • allvarlighetsgrad
 • ,
 • stränghet

2. Something hard to endure

 • "The asperity of northern winters"
  synonym:
 • asperity
 • ,
 • grimness
 • ,
 • hardship
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness
 • ,
 • rigorousness
 • ,
 • rigourousness

2. Något svårt att uthärda

 • "De nordliga vintrarnas asperitet"
  synonym:
 • asperity
 • ,
 • bisterhet
 • ,
 • svårigheter
 • ,
 • stränghet
 • ,
 • allvarlighetsgrad
 • ,
 • rigoröshet

3. Extreme plainness

  synonym:
 • austereness
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness

3. Extrem ensamhet

  synonym:
 • stramhet
 • ,
 • allvarlighetsgrad
 • ,
 • stränghet

4. Excessive sternness

 • "Severity of character"
 • "The harshness of his punishment was inhuman"
 • "The rigors of boot camp"
  synonym:
 • severity
 • ,
 • severeness
 • ,
 • harshness
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour
 • ,
 • rigorousness
 • ,
 • rigourousness
 • ,
 • inclemency
 • ,
 • hardness
 • ,
 • stiffness

4. Verdriven stränghet

 • "Karaktärens svårighetsgrad"
 • "Hårdheten i hans straff var omänsklig"
 • "Stövellägrets påfrestningar"
  synonym:
 • allvarlighetsgrad
 • ,
 • stränghet
 • ,
 • hårdhet
 • ,
 • rigoröshet
 • ,
 • obehag
 • ,
 • styvhet

Examples of using

Any suspect case is considered a public health emergency due to the severity of this illness.
Varje misstänkt fall anses vara en nödsituation för folkhälsan på grund av svårighetsgraden av denna sjukdom.