Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "setting" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inställning" till svenska språket

EnglishSwedish

Setting

[Inställning]
/sɛtɪŋ/

noun

1. The context and environment in which something is set

 • "The perfect setting for a ghost story"
  synonym:
 • setting
 • ,
 • scene

1. Sammanhanget och miljön som något utspelar sig i

 • "Den perfekta miljön för en spökhistoria"
  synonym:
 • inställning
 • ,
 • scen

2. The state of the environment in which a situation exists

 • "You can't do that in a university setting"
  synonym:
 • setting
 • ,
 • background
 • ,
 • scope

2. Tillståndet i den miljö där en situation råder

 • "Det kan du inte göra i en universitetsmiljö"
  synonym:
 • inställning
 • ,
 • bakgrund
 • ,
 • omfattning

3. Arrangement of scenery and properties to represent the place where a play or movie is enacted

  synonym:
 • mise en scene
 • ,
 • stage setting
 • ,
 • setting

3. Arrangemang av landskap och fastigheter för att representera platsen där en pjäs eller film spelas upp

  synonym:
 • mise en scen
 • ,
 • sceninställning
 • ,
 • inställning

4. The set of facts or circumstances that surround a situation or event

 • "The historical context"
  synonym:
 • context
 • ,
 • circumstance
 • ,
 • setting

4. Den uppsättning fakta eller omständigheter som omger en situation eller händelse

 • "Det historiska sammanhanget"
  synonym:
 • sammanhang
 • ,
 • omständighet
 • ,
 • inställning

5. The physical position of something

 • "He changed the setting on the thermostat"
  synonym:
 • setting

5. Den fysiska positionen av något

 • "Han ändrade inställningen på termostaten"
  synonym:
 • inställning

6. A table service for one person

 • "A place setting of sterling flatware"
  synonym:
 • place setting
 • ,
 • setting

6. En bordsservering för en person

 • "En platsinställning av sterling bestick"
  synonym:
 • platsinställning
 • ,
 • inställning

7. A mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place

 • "The diamond was in a plain gold mount"
  synonym:
 • mount
 • ,
 • setting

7. Ett fäste bestående av en metallbit (som i en ring eller andra smycken) som håller en pärla på plats

 • "Diamanten var i ett vanligt guldfäste"
  synonym:
 • montera
 • ,
 • inställning

Examples of using

Look the setting of the sun.
Titta solens nedgång.
The sun is setting.
Solen går ner.
I'm setting off tonight.
Jag ger mig av ikväll.