Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sensibility" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "känslighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Sensibility

[Känslighet]
/sɛnsɪbɪlɪti/

noun

1. Mental responsiveness and awareness

  synonym:
 • sensibility
 • ,
 • esthesia
 • ,
 • aesthesia

1. Mental lyhördhet och medvetenhet

  synonym:
 • känslighet
 • ,
 • estesi
 • ,
 • bedövning

2. Refined sensitivity to pleasurable or painful impressions

 • "Cruelty offended his sensibility"
  synonym:
 • sensibility

2. Förfinad känslighet för njutbara eller smärtsamma intryck

 • "Grymhet kränkte hans känslighet"
  synonym:
 • känslighet

3. (physiology) responsiveness to external stimuli

 • The faculty of sensation
 • "Sensitivity to pain"
  synonym:
 • sensitivity
 • ,
 • sensitiveness
 • ,
 • sensibility

3. (fysiologi) lyhördhet för yttre stimuli

 • Sensationsförmågan
 • "Känslighet för smärta"
  synonym:
 • känslighet